Adquirim una plataforma de treball per al carretó elevador

Per tal de garantir una millor seguretat per a tothom, hem comprat una plataforma de treball pel carretó elevador.

A Josep’s creiem que en el lloc de treball és primordial la prevenció de riscos laborals, per això ens esforcem en adaptar totes les fases productives de la nostra empresa amb la finalitat d'evitar o disminuir riscos per a la salut del nostre equip.

En aquest cas Josep's Mobiliari ha adquirit una plataforma de treball pel carretó elevador, o més conegut com a "toro".

Aquesta plataforma de treball permetrà als operaris de Josep’s i al personal de serveis externs, alçar-se per poder desenvolupar el manteniment preventiu de les màquines i instal·lacions, arribar a les lleixes altes per agafar capses de cartó o altre material.

Té una capacitat màxima de 300 kg i una alçada d'elevació de fins a 6 m. A més a més, compleix amb les normes 95/63CE, 89/655/CE, RD 1215/1997C, RD 2177/2004, UNE-EN ISO 12100.

NOSALTRES
CERTIFICACIONS
PROJECTES
SERVEIS
CASOS PRàCTICS
Oficina tècnica
NOTíCIES
CONTACTE